تعبیر خواب پری دریایی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببينيد در آبهايي روشن چند پري دريايي تن خود را مي شويند ، نشانة آن است كه غرايز شهوت آلود ، شما را به راهي تاريك خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببينيد پري دريايي از دريا بيرون آمده است ، علامت آن است كه به نوميدي شديد دچار خواهيد شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند پريان دريايي در آبها تن خود را مي شويند ، علامت آن است كه ديگران به او محبت و لطف زيادي خواهند كرد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند مبدل به پري دريايي شده است ، نشانة آن است كه با جذابيت و زيبايي خود به ديگران فخر خواهد فروخت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

ديدن پرى دريايى زيبا در خواب، بيانگر وقوع پيشامدهاى غيرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده كنيد، يعنى در انجام كارها دچار مشكل مى‏شويد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
1 bedroom see if a few Mermaid people wash their clear waters, a sign that the sexual instincts sleepy, you lead the way dark.
2 Check if sleeping Mermaid come out of the sea, a sign that the despair will be severe.
3 If a girl wash their dream of mermaids in the ocean, it is no longer sign he will love and thanks a lot.
4 If a girl disguised Mermaid's dream, it is a sign that your charm and beauty will sell boasted to others.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
View the beautiful mermaid in a dream, is indicative of the occurrence of unexpected events. Perry's some ugly if in a dream, ie you get stuck in doing things.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت آرام بلاگ

و یا لینک گول سایت

 

 

برچسب ها : پری دریایی ، mermaid ، دانلود تعبیر خواب ، تعبیر خواب پری دریایی ، خواب دیدن پری دریایی ، رویای پری دریایی ، تعبیر پری دریایی ، خواب پری دریایی ،
+ تعداد بازدید : 34 |
نوشته شده توسط تعبیر خواب جامع در شنبه 28 اسفند 1395 و ساعت 7:14

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]