یادداشت

 
 

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ، علامت آن است كه درگير كار بيهوده اي خواهيد شد كه تنها نگراني و اضطراب برايتان به ارمغان مي آورد .

اگر خواب ببينيد ديگران چيزي يادداشت مي كنند ، نشانة آن است كه فردي از شما در خواست كمك مي كند و شما را با درخواست خود نگران مي سازد .

اگر خواب ببينيد يادداشت خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه در تجارت زيان ناچيزي خواهيد ديد .

اگر در خواب يادداشتي پيدا كنيد ، نشانةآن است كه با قبول كردن وظيفه اي جديدي ، به ديگران سود خواهيد رساند ودر انجام كارى موفق خواهيد بود.

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

 

 

 

+ تعداد بازدید : 39 |
نوشته شده توسط تعبیر خواب جامع در دوشنبه 25 مرداد 1395 و ساعت 10:13

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]