مورچه

 
 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:(http://tabir.blog.ir)

مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :(http://tabir.blog.ir)

مورچه : کار سود آور

خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir)

دیدن مورچهها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچهها وارد بدن او میشوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

ديدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه بايد در طي روز بعد ، به انتظار آزار و اذيتهاي جزئي باشد . مثل هجوم اضطرابهاي كوچك و ناخوشنودي دربارة زندگي .

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

مورچه ها در حال كار : فعاليت شديد در كار

مورچه ها در خانة شما هستند : بيماري در خانواده

مورچه ها از درخت بالا مي روند : بي آبروئي در آينده

مورچه ها روي خوراكي : خوشبختي

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

 

 

 

 

برچسب ها : تعبیر خواب نمل ،
+ تعداد بازدید : 11 |
نوشته شده توسط تعبیر خواب جامع در شنبه 20 شهريور 1395 و ساعت 14:01

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران هتل اسپیناس پالاس جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]