یوز

 
 

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

يوز درخواب دشمني بود فرومايه.

اگر بيند كه با يوز طعام مي خورد، از شر دشمن ايمن شود.

اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد.

اگر بيند كه با يوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:(http://tabir.blog.ir)

يوز، حيواني است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نيست. اين حيوان در خواب به دشمن تعبير مي شود و دشمني است فرومايه که انسان را غافلگير مي کند و آسيب وارد مي آورد. اگر در خواب ببينيد يوزي رام شما شده يا از ظرفي که غذا مي خوريد آن حيوان نيز مي خورد بر دشمن غلبه يافته و ايمن مي شويد. اگر ببينيد يوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسيب مي بينيد و اگر شما يوز رانديد، دشمن را از خود مي رانيد. نگاه کردن در چشم يوز خوب نيست.

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


يوز: جانوري شکاري کوچکتر از پلنگ که بدان مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند

 

 

 

 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

 

 

 

+ تعداد بازدید : 8 |
نوشته شده توسط تعبیر خواب جامع در دوشنبه 25 مرداد 1395 و ساعت 10:58
ساخت وبلاگ جدید آپلود عکس قیمت طلا قیمت سکه وام ازدواج طلا قیمت طلا خرید طلا جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]