گیاه

 
 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

ديدن گياه درخواب، بر پنج وجه است.

اول: دين.

دوم: مال.

سوم: فرزند.

چهارم: ولايت و فرمانروايي.

پنجم: نيكوئي حال (خوبي وضع و حال).

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ. اگر بيند در ميان گياه زار مقيم شد، دليل است در راه دين ثابت بود. اگر بيند بر تن او گياه رسته بود، دليل كه نعمت بر وي زياده شود. اگر بيند گياه از صحرا به خانه برد، دليل كه از سفر مال حاصل نمايد. اگر بيند گياه از خانه بيرون ريخت، دليل است مال خود به كار خير صرف نمايد. اگر بيند گياه مي خورد، دليل كه بيمار شود.

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

1ـ ديدن گياهان در خواب ، نشانة آن است كه در آينده نگرانيهايي به سراغ شما مي آيد .

2ـ ديدن گياهان سمي در خواب ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد .

3ـ ديدن گياهان دارويي در خواب ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي در كنار شما خواهند بود و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

 

 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

 

 

 

 

برچسب ها : تعبیر خواب گیاه دارویی ، تعبیر خواب گیاه سمی ، تعبیر خواب گیاهان سمی ، تعبیر خواب گیاهان دارویی ،
+ تعداد بازدید : 54 |
نوشته شده توسط تعبیر خواب جامع در جمعه 30 مهر 1395 و ساعت 8:19

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]