لَنگ شدن

 
 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

ديدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،

اول: منفعت.

دوم: ناتواني.

سوم: درويشي (فقر و نداري).

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: نقصان عيش (نقص و کمبود در زندگي).

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

اگر بيند لنگ شده بود. دليل است پيش خويشان خوار شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:(http://tabir.blog.ir)

اگر خود را در خواب لنگ بيند، دليل است كه مقصودش برنيايد. اگر بيند كه لنگ بود و به عصا مي رفت، دليل است كه از كسي ياري خواهد و مرادش برآيد.

جابر مغربی می گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر بيند كه به هر دو پا لنگ شده، دليل است كه اعتقاد كدخدائي به كسي كرده بود. اگر لنگ درخواب بيند كه لنگ بود و پاي درست شد دليل كه مقصودش و مرادش حاصل شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :(http://tabir.blog.ir)

لنگ : شکست خوردن

لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

 

 

 

 

برچسب ها : تعبیر خواب لنگیدن ، تعبیر خواب شل ،
+ تعداد بازدید : 59 |
نوشته شده توسط تعبیر خواب جامع در چهارشنبه 31 شهريور 1395 و ساعت 21:51

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]