در سر زمین رویاها آمده:

شما خود را درآمريكاي شمالي مي بينيد : در يك فاجعه گرفتار خواهيد شد.

شما به امريكاي شمالي ميرويد : نتيجه هاي ناچيز دركارها

امريكاي شمالي را ترك مي كنيد : در موقعيت اجتماعي شما حوادثي رخ خواهد داد.

شما را به آمريكا شمالي تبعيد مي كنند : پيشرفت . 

 

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]